• İş Sağlığı ve İş Güvenliği sorumluluklarının yönetimi için bir iskelet yapı sağlaması
 • Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitimden geçmesi, bilinçlenmesi
 • Kurum içinde yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • İlgili iş yasaları ve kanunlara uymanızı sağlaması
 • İşletmenizde sağlığı ve güvenliği etkileyen risk yerlerinin tespit edilmesi
 • İş kazalarını azaltması, güvenli iş ortamı sağlaması
 • Acil durumlar için planlar ve prosedürlerin oluşması
 • Sürekli gelişmeyi sağlaması
 • Uluslararası bir yönetim sistemine sahip olması
 • Daha iyi çalışma ortamı sağlaması
 • Verimliliği artırması
 • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesi

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı