İhracat İçin

 • Resmi Türkçe fatura
 • Avrupa topluluğu ülkelerine yönelik ihracatlarda ATR belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Anlaşmalı ülkeler için EUR.1 belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol belgesi, Ziraat raporu, Sağlık raporu, v.b. istek doğrultusunda tarafımızdan alınır
 • İhracatın gerçekleşmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu ihracatçılar birliği üyeliği tarafımızdan yapılır
 • Kati İhracat işlemleri
 • İthal edilen eşyanın ihracatında , ithalata ait tek idari belge ve ekleri

Gereken Evraklar

 • Vergi dairesi mükellefiyet yazısı
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası sureti
 • Faaliyet Belgesi
 • Firma yetkililerinin nüfus cüzdan sureti
 • Ticari sicil gazetesi
 • Vekaletname

İthalat İçin

 • İthal eşyaya ait orijinal fatura
 • İthal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızdan Hazırlanır)
 • Sigorta Poliçesi (İşlem FOB,EXW.CPT veya Cf ise)
 • Navlun Faturası
 • Banka Transfer dekontu veya KKDF
 • Ordino
 • Konşimento
 • Çeki listesi
 • Sanayici Taahhütname, Bakım Onarım belgesi (özel evrak gerektiren mallarda)
 • A.B ülkelerinden ithal edilecek mallardan ATR ,EFTA üyesi ülkelerden EUR.1 belgesi