Web Gümrük Yazılımı

Bu yazılım ile müşterilerimiz; www.hcgumruk.com.tr internet sayfasından sisteme girerek firmaları adına yapılan tüm işlemleri (beyanname, masraf girişleri, fatura, dekont, dahilde işlem takibi vb.) görmekte ve isterlerse raporlayabilmektedir. Web Gümrük Yazılımı ile istenilen veriler anlık olarak sorgulanabilmekte, alınan sorgulama sonuçları kolaylıkla excel ortamına taşınabilmektedir.

!heran-240x560

Web Gümrük