ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.UYG.2017/553-2105 Ankara,

01/02/2017  Konu: Türkmenistan – Gümrük Çıkış Beyannamesi hk.

 

Ayrıntılı bilgi için: Dr. Fatma Sarıaslan – Uzman   Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği  Ceyhun Atuf  Kansu  Cad. No: 120 06520  BALGAT  ÇANKAYA ANKARA Tel : (312) 447 27 40     Faks : (312) 446 96 05 – 447 01 80 e-posta : info@oaib.org.tr  /  www.oaib.org.tr

 

SİRKÜLER (G / 2017)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 31.01.2017 tarihli yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Aşkabat Ticaret Müşavirliği’nin verdiği bilgiye istinaden, Türkmen Gümrük Kanunu gereğince 15 Şubat 2017 tarihinden itibaren Türkmenistan’a serbest dolaşım veya geçici depolama gümrük rejimi çerçevesinde ürün getirilmesi durumunda, gümrük yük beyannamesinde belirtilen bilgilerin onayı için sunulan belgeler ile birlikte, gönderen tarafın ülkesinde doldurulan gümrük beyannamesi fotokopisinin de talep edilmeye başlanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

 

 

Türkmenistan – Gümrük Çıkış Beyannamesi hk.