Ekonomi Bakanlığı’ nın ilgide kayıtlı yazısında; 2017/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği Ek-2′ sindeki GTİP listesinin 315. sırasında yer alan 8528.59.00.00.00 GTİP’ inin karşısındaki parantez içi ifadenin değiştirildiği ve taşıtlarda
kullanılanlar hariç ibaresinin çıkartıldığı…

Haberin devamı için tıklayınız.

TSE GENELGE (MGMB-UMGGB-2017/5)