Pakistan Tarafından Ülkemiz Menşeli “Hidrojen Peroksit” İthalatına Karşı Uygulanmakta Olan Anti-Damping Önleminin Devamına Karar Verilmiştir.
Pakistan tarafından ülkemiz menşeli “Hidrojen Peroksit” (2847.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 27 Eylül 2010 tarihinden bu yana % 25,61 oranında anti-damping vergisi uygulanmaktadır. Pakistan Ticaret Bakanlığı Milli Tarife Komisyonu tarafından 2 Eylül 2015 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) neticesinde 20 Ocak 2017 tarihinde Pakistan Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bildirimle anılan önlemin devamına karar verilmiştir.

Pakistan Tarafından Ülkemiz Menşeli “Hidrojen Peroksit”