MADDE 5- 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelin yani 94.01;94.02;94.03 ve 94.04 GTIP’pozisyonlarinda yer alan bazı oturmaya mahsus mobilyalar ile diğer bazı mobilyalar ve şilteler teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmistir.

Mobilyalar diğer bazı mobilya ve şilteler KDV %8