Mersin Limanında Otomobil ve Diğer Araçların Ardiye Ücretlerinde Değişiklik Yapıldı.Ro-Ro gemileriyle gelen ve giden otomobil, pickup, cip, panelvan, minibüs, midibüs, ve 5 tona kadar diğer tekerlekli ve paletli araçların ardiye ücretleri ile ilgili duyuru yürürlükten kaldırılmış olup konu araçlar için ardiye ek ücretleri aşağıdaki tabloda yeniden düzenlenmiştir.
 
   
Hizmet Fiyatı Üzerinden Ek Ücret
Gün Sayısı Tekrarsevk Diğer Rejimler
Liman Sahası
Toros Oto Terminali
11-20 gün arası 50%
21-30 gün arası 50% 100%
31-90 gün arası 100% 200% 50%
91 gün ve sonrası 200% 300% 100%

Mersin Limanında Otomobil ve Diğer Araçların Ardiye