Klima cihazları,Buzdolapları, dondurucular,su ısıtıcılar,Bulaşık yıkama makinalan,Termosifonlar vb..OTV %0 olmustur.


MADDE 8- 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ekli (2) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

Klima, Buzdolabi, Bulasik, Dondurucular ÖTV %0