Gümrük Yönetmeliğinin 563/2 nci maddesinin, “Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri demeklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta içerisinde ilgili başmüdürlüğe gönderilir. Değişiklik olmayan hallerde ise durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri demekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan başmüdürlüğe bildirilir.” hükmü çerçevesinde,

Bölge Müdürlüğümüze kayıtlı olarak faaliyet gösteren tüm gümrük müşavirlerinin, 24/02/2017 Cuma gününe kadar Derneğimize bildirimde bulunulması gerekmektedir.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yazısı için TIKLAYINIZ

 

Yapılacak İşlemler;

  • HARHANGİ BİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ FİRMASINDA ORTAK OLAN/ÇALIŞAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ

01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde şahıslarında ve/veya firmalarında herhangi bir değişiklik olmayan Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin

Derneğe hitaben, şirket antetli kağıdına, firma kaşeli, firma ortağı tüm Gümrük Müşavirleri/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe (“Değişiklik Yoktur” Matbu, TK/EK-1 SGM/EK-1 )(2 adet)

Bu dilekçe ekinde, Bölge Müdürlüğü’ne hitaben, şirket antetli kağıdına, şirket kaşeli firma ortağı tüm Gümrük Müşavirleri/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş, “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe(“Değişiklik Yoktur” Matbu, TK/EK-2 SGM/EK-2 )(2 adet)

Değişiklik olmadığına ilişkin beyanların aynı tüzel kişiliğe ortak olan  ve “DERNEĞİMİZE ÜYE” tüm gümrük müşavirlerince ayrı ayrı  düzenlenerek toplu halde tek seferde verilmiş olması gerekmektedir.


  • HERHANGİ BİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ FİRMASINDA ORTAK OLMAYAN/ÇALIŞMAYAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ

01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde sıralanan değişikliklerin olmaması halinde Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Derneğe hitaben “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe, (“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-1 ) (2 adet) Bu dilekçe ekinde, Bölge Müdürlüğü’ne hitaben“ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe,(“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-2 ) (2 adet)

Ayrıca; 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler derneğimize bildirilmiş ise herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.


En geç 24/02/2017 tarihine kadar tüm nüshaların Dernek Merkezimize teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların tamamı Derneğimiz tarafından Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

18 Şubat 2012 tarihli Olağan Mali Genel Kurulumuzda alınan karar doğrultusunda, Güncelleme dosyalarının teslimi sırasında üye aidatlarının ödenmesi hususunda gereken hassasiyeti göstermenizi önemle rica ederiz.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

İGMD YÖNETİM KURULU

İGMD’den ÖNEMLİ DUYURU / Güncelleme İşlemleri