3302.90.90.00.00, 3808.94.90.00.19, 2309.90.96.90.19, 2309.90.96.90.12 GTİP numaralı ürünlerin KDV Oranı hakkında özelge yayınlandı.

İlgili özelge ekte mevcuttur.

[icon name=”cloud-download” class=”” unprefixed_class=””]

3302, 3808, 2309, 2309 GTİP numaralı ürünlerin KDV Oranı hakkında özelge yayınlandı.