HC Gümrük, Gümrük Müşavirleri Etik Beyannamesi İmzaladı

 

Söz konusu proje, başta İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği olmak üzere, İzmir, Ankara, Mersin ve Bursa illeri Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin ortak projesi olarak başlatılıp, Etik ve İtibar Derneği’nin desteği ile sürdürülmektedir. Projede ana amaç gümrük operasyonlarında yolsuzluğun engellenmesi, gümrük müşavirliği ve gümrüklerde kamu hizmetinin itibarının yükseltilmesi, sorumlu ticaret uygulamalarının teşvik edilmesi, şeffaf ve hesap verilebilir kurumsal yönetimin teşvik edilmesi ve hukuk devletinin öneminin vurgulanması olmuştur. Söz konusu proje uzun vadeli kolektif eylem örneği olan “onaylanmış şirket koalisyonu” olarak oluşturulmuştur. 26 Ocak 2013 tarihinde, sektörün önde gelen 250 şirketinin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı’nın onurlandırdığı bir törende “Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartları ve Etik Kodu” na imza atmaları ile başlamıştır.

Gerçekleştirilen bu çalışma sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da dikkat çekmiş ve Birleşmiş Milletler’in “Yolsuzlukla Mücadele Kolektif Eylem Rehberi”nde dünyadaki sayılı örneklerle beraber yerini almıştır. Yolsuzlukla mücadele konusunda dünya çapında gerçekleştirilen kolektif eylemleri bir araya getiren Rehber’in içerisinde uluslararası ve yerel şirketler ile STK’ların gerçekleştirdiği etkili uygulama ve projeler ile program yöneticilerinin deneyimleri yer almaktadır. Türkiye’den örnek olarak ise TEİD ve İGMD işbirliği ile hazırlanan “Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Kolektif Eylem”projesi olmuştur.

HC Gümrük Müşavirliği Etik Beyannamesi Teşekkür Yazısı 

Etik Beyannamesi