Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı Ocak ayı
ihracatımız 11 milyar 277 milyon dolar, ithalatımız ise 15 milyar 427 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

-Pdf İndir-

2017 yılı Ocak Ayı geçici Dış Ticaret Verileri